Xin giấy phép xây dựng

Giay Phep Xay Dung 2
Xin giấy phép xây dựng là một quy trình bao gồm nhiều loại thủ tục được quy định trong rất nhiều các văn bản pháp luật hiện hành, chồng chéo và khó hiểu; Đó là Bộ luật dân sự 2015, Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014 và hàng trăm các Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo các văn bản Luật này để điều chỉnh.
xin giấy phép xây dựng
Có thể hiểu nôm na rằng, Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công thi công một công trình nào đó, có 3 loại giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa – cải tạo, di dời công trình.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất năm 2019

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở như sau:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
Căn cứ vào các quy định trên thì hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm:
 • Thứ nhất: đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
 • Thứ hai: bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;
 • Thứ ba: bản vẽ thiết kế xây dựng;
 • Thứ tư: đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề hoặc đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu nêu trên thì hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (điều 11, Thông tư 15/2016/TT-BXD).

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm giấy tờ, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho người sử dụng đất. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện.
Bước 3: Người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).
xin giấy phép xây dựng

Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.
Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn (điều 102, Luật xây dựng 2014).

Những trường hợp nào không phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
 • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
 • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.
Như vậy, các đối tượng theo quy định trên thuộc diện được miễn cấp giấy phép xây dựng khi xây dựng nhà, công trình xây dựng khác.

Chưa sang tên sổ đỏ thì ai sẽ đứng tên trên giấy phép xây dựng?

Theo Điều 95, Luật đất đai năm 2013: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định như sau:
Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;…

Xin Giấy Phép Xây Dựng

Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo biểu mẫu quy định hiện hành căn cứ vào Thông tư số 15/2016/TT-BXD về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.
Mọi vướng mắc pháp lý về điều kiện xin cấp giấy phép xây dựng, diện tích tối thiểu để cấp giấy phép xây dựng, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất hiện nay sẽ được Nguyễn Gia Phát tư vấn và giải đáp cụ thể; Đến với Nguyễn Gia Phát, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ xin giấy phép xây dựng với thời gian tối ưu và chi phí hợp lý nhất.

Tại sao nên chọn Nguyễn Gia Phát thực hiện việc xin giấy phép xây dựng cho bạn?

Hiện nay, những hành vi cò mồi, môi giới làm thủ tục pháp lý liên quan đến sổ đỏ, xin giấy phép xây dựng nhằm mục đích lừa đảo, đem thế chấp nhằm làm chiếm đoạt tài sản của người khác đã diễn ra ngày càng nhiều và tinh vi. Trong rất nhiều các ví dụ điển hình cho những nạn nhân bị lừa đảo từ việc làm các thủ tục nhà đất, thế chấp sổ đỏ hoặc các dịch vụ pháp lý khác.

Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin sau để hiểu rõ hơn về các thủ tục pháp lý nhà đất: hoàn công, xin phép xây dựng… để tránh dẫn đến việc người làm thủ tục nhà đất bị lừa đảo kéo dài, tổn hại tài sản lẫn tinh thần.

Và nếu bạn không có thời gian để tự mình thực hiện những thủ tục xin giấy phép xây dựng rườm rà kia thì Nguyễn Gia Phát là một địa chỉ mà bạn hoàn toàn yên tâm và giao phó trọng trách này cho chúng tôi.
Dịch vụ xin giấy phép xây dựng của Nguyễn Gia Phát được khách hàng biết đến là:
 • Dịch vụ nhanh trong ngày, đến tận nơi tư vấn và bàn giao giấy phép khi hoàn thành.
 • Tuân thủ phápluật Việt Nam;
 • Đội ngũ luật sư tư vấn, hỗ trợ với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc xin giấy phép xây dụng.
 • Phí cạnh tranh nhất thị trường.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách hàng liên hệ:

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA PHÁT

Địa chỉ: 69/17, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện Thoại: 0917.789.114 Mr.Trung

Email: nguyengiaphat114@gmail.com

Quý khách có thể tham khảo và thủ tục xin giấy phép được các luật sư tư vấn tại https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-xin-cap-giay-phep-xay-dung-nha-o-moi-nhat.aspx